Using Denture Cleaning Tablets

วิธีทำความสะอาดกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิด้วย (เม็ดทำความสะอาดฟันปลอม)

1.เม็ดทำความสะอาดฟันปลอม คุณสามารถซื้อเม็ดทำความสะอาดฟันปลอมได้จากร้านขายยาทั่วไป เม็ดทำความสะอาดฟันปลอมส่วนใหญ่มีโวเดียมไบคาร์บอเนต (เ...

อ่านเพิ่มเติม

Using Ice and Salt

วิธีทำความสะอาดกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิด้วย (น้ำแข็งและเกลือ)

1. เติมขวดน้ำด้วยน้ำแข็ง ล้างขวดออกหากมีของเหลวหรือน้ำอยู่ภายใน ใส่น้ำแข็งประมาณ 1 ใน 4 ของกระบอกน้ำ จะดีมากหากเป็นน้ำแข็งบดหรือมีขนาดเ...

อ่านเพิ่มเติม

Baking Soda and Vinegar

วิธีทำความสะอาดกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิด้วย (เบคกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชู)

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิในปัจจุบันซึ่งมีราคาไม่ค่อยแพงมากนักหากเทียบกับสมัยก่อน ทั้งสะดวกสบายในการพกพา และสามารถเก็บอุณหภูมิสำหรับเครื่องด...

อ่านเพิ่มเติม