Code of Conduct | จรรยาบรรณในการ จำหน่าย

วัสดุ Metrial : meebottle นอกจากเราเป็นเวปที่จัดจำหน่ายกระบอกน้ำขั้นนำแล้ว เรายังตระหนักอย่างยิ่งว่ามาตรฐาน และคุณภาพของวัสดุกระบอกน้ำเป็นสิ่งสำคัญ เราได้คัดสรรสินค้ามาเป็นอย่างดีจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานการผลิต เพราะในการจำหน่ายให้กับลูกค้านั้นต้องมีคุณภาพจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคภายหลัง เนื่องจากกระบอกน้ำเป็นภาชนะ สำหรับบรรจุน้ำและเครื่องดื่ม ซึ่งมีความใกล้ชิดกับสุขอนามัยการบริโภคอย่างยิ่ง

กระบอกน้ำที่เราจำหน่ายนั้น สำหรับพลาสติก เป็นวัสดุ PC ,Tritan ,ซึ่งทนความร้อน ได้ถึง 100-120 องศาแก้วน้ำสแตนเลสเก็บอุณหภูมิ เกรดสแตนเลส 304 บางรุ่นสามารถเก็บอุณหภูมิได้ถึง 12-24 ชม.ซึ่งทราบกันดีว่าทั้งหมด เป็นวัสดุเกรดพรีเมี่ยม ที่มีจำหน่ายเป็นสินค้าแบรนด์เนม ในร้านหรือห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างแพร่หลาย

การทำโลโก้ Tradmark Logo : เรามีบริการออกแบบและจัดวางโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าให้ลูกค้า เรามีสินค้าพร้อมรอผลิตในรูปแบบ OEM โลโก้ หลากหลายรูปทรงเพื่อนำสินค้าไปเสริมการขาย แจก จัดโปรโมชั่น หรือกระตุ้นยอดขาย สำหรับการทำโลโก้นั้นภายหลังที่เราได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือต้นสังกัด เราจะผลิตสินค้าตามที่ออกแบบในรูปแบบการจำลองกราฟฟิกส์ให้พิจารณาที่เรียกว่า Art-Work ภายหลังการส่งมอบ เราจะไม่มีการนำโลโก้ของลูกค้าไปทำซ้ำหรือไปจัดจำหน่ายในช่องทางอื่นๆ โดยเด็ดขาด เพราะถือเป็นจรรยาบรรณของผู้ขาย หรือแม้แต่ลูกค้าที่เป็น Trading ที่เรามีการจัดจำหน่ายให้ ซึ่งเราอาจจะมีหรือไม่มีข้อตกลงร่วมกันก็ตามทางบริษัทจะไม่นำผลงานไปทำซ้ำหรือจัดจำหน่ายโดยเด็ดขาด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของเรา และก้าวไปด้วยกัน