1. ซิลสกรีน (Silk Screen)

การสกรีนโดยปาดสีโดยเครื่อง หรือเเท่นสกรีน สีที่สามารถ ลงงานได้จะเป็นลักษณะสีใดสีหนึ่ง(Mono Color) ไม่สามารถสกรีนสีเป็นลักษณะสี แบบไล่ระดับ สีได้ (Gradient Color) ปัจจุบันทางบริษัทเราสามารถสกรีนได้รอบตัวกระบอกน้ำ เส้นรอบวง 120 มิลลิเมตร

สีแบบสีเดี่ยว (Mono Color)

สีแบบไล่ระดับสีได้ (Gradient Color)

โลโก้แบบ สกรีน 1 สี

โลโก้แบบ สกรีน มากกว่า 1 สี

(ต้องให้ฝ่ายผลิตพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำ)

2. โลโก้เลเซอร์ (Laser Engraver)

โลโก้แบบแกะสลัก ลักษณะเป็นการทำ ให้เกิดลวดลายโดยใช้เครื่องยิงเลเซอร์ ในส่วนนี้ งานที่ได้จะเป็นสีของวัสดุที่ยิงนั้นๆ จะไม่ สามารถยิงเป็นสีได้ ความชัดเจนจะขึ้นอยู่กับขนาดของลายเส้น

*ข้อจำกัดในการทำโลโก้เลเซอร์ ความกว้าง คำนวนจาก ซ้ายไปขวา โลโก้ที่ยิงได้กว้างสุด ไม่เกิน 2 ซม.สูงไม่เกิน 10 ซม.

3. โลโก้แบบ (Heat Transfer Logo)

โลโก้แบบดังกล่าวต้องใช้เครื่องทำงานโดยใช้สติ๊กเกอร์และความร้อน สามารถทำโลโก้ที่ซับซ้อนได้ดี แต่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำในการผลิต