การเก็บรักษาอุณหภูมิของกระบอกน้ำของ Meebottle สำหรับรูปแบบต่างๆ

Tumbler

วัสดุด้านใน 304 จะเก็บอุณหภูมิ ได้ประมาณ 5-8 ชั่วโมง ยกเว้นรูปทรงแบบ Yeti จะสามารถเก็บได้ประมาณ 10-24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ST-01-Power-Zone-Fitness-Center-05

Flask

วัสดุด้านใน 304 จะเก็บอุณหภูมิ ได้ประมาณ 8 ชั่วโมงขึ้นไป

กระบอกน้ำพลาสติก วัสดุ PC / Tritan

จะสามารถทนความร้อนได้ตั้งแต่ 110-120 C°และปลอดสาร BPA ซึ่ง BPA เป็นสารตั้งต้นที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกาย

PL-02

PE / AS / ABS

เป็นพลาสติกที่มีราคาไม่สูงมากนั้นและบริษัทพรีเมี่ยม ทั่วไปมักจำหน่าย ทั้งนี้พลาสติกประเภทดังกล่าวไม่เหมาะอย่างยิ่งในการบรรจุน้ำร้อน หรือนำไปต้มค่าเชื้อ เพราะอาจจะเกิดสารที่ทำปฏิกิริยากับความร้อนตกค้างไปยังผู้บริโภคได้ (เฉพาะน้ำเย็นเท่านั้น)